Musiq Soulchild · Luvanmusiq   #490 · 2 votes
 
Idolator-Only Voters: 0
Voice-Only Voters: 1   #386
Dual-Poll Voters: 1   #327
 
Voters
Franklin Paul
Trent Fitzgerald